25 июн. 2011 г.

Chişinău, casa lui Roman Stere.


A fost construită în perioada interbelică. A aparţinut medicului Roman Stere, fiul, cunoscutului scriitor basarabean, activist şi filantrop Constantin Stere. Edificată în stilul neo-romanesc provincial caracteristic edificiilor de locuit basarabene. Este o modestă casă de locuit, într-un parter, cu o compoziţie asimetrică a volumului. Paramentul este în zidărie aparentă. 
Locaţia actuală: str. Alexandru Plămădeală 2.

22 июн. 2011 г.

Chişinău, str. Sfatul Ţării 8.

Este o clădire ridicată într-un parter, cu faţada laterală, construită pe linia roşie a străzii Sfatul Ţării, are o compoziţie simetrică, alcătuită din trei grupe de ferestre îngemănate. Sunt în arc în plin centru, conturate de arhivolte, cu impostul sub forma unei coloane robuste, sub streaşină o friză dintr-o bordură în zigzag.


6 июн. 2011 г.

Creaţia arhitectului Nicolae A. Mertz din Chişinău.

Arhetectura neo-românească din Basarabia nu poate fi concepută fără o trecere în revista a obiectivelor arhitecturale relizate după proiectele lui Nicolae A. Mertz. Majoritatea proiectelor din Chişinău au fost realizate în anii 30 ai sec. XX. Nicolae A. Mertz este considerat pe drept maestru al arhitecturii neo-româneşti, atât de diferită, şi atât de specială aici în Basarabia. Purtând "patina provincială" care o caracterizează, dândui un aspect al formelor cu totul şi cu totul special, ea rămâne ca un far al românismului din noi.
Mai jos va propun spre vizualizare cele strălucite creaţii ale maestrului.

Chişinău, str. 31 august 1989, 95

Chişinău, Alexei Mateevici, 68


Chişinău, str. Alexei Şciusev, 117


Chişinău, str. Columna, 154


Chişinău, str. Mihai Cogălniceanu, 69